Danh sách tài khoản ngân hàng của Mew.vn

Quý khách có thể chuyển tiền thanh toán vào một trong các tài khoản ngân hàng sau đây:

Ngân hàng Vietcombank
 • Vietcombank chi nhánh Thủ Đức
 • Số tài khoản: 0461003911206
 • Chủ tài khoản: Lê Hoàng Minh Quân
 • Techcombank chi nhánh Hiệp Bình Phước
 • Số tài khoản: 19031955499011
 • Chủ tài khoản: Lê Hoàng Minh Quân
 • ACB chi nhánh Bình Triệu
 • Số tài khoản: 195175399
 • Chủ tài khoản: Lê Hoàng Minh Quân
 • Agribank chi nhánh Đông Sài Gòn
 • Số tài khoản: 6280205649258
 • Chủ tài khoản: Lê Hoàng Minh Quân

Lưu ý:

 • Sau khi chuyển khoản, vui lòng thông báo cho cửa hàng để xác nhận đơn hàng.
 • Nếu không có tài khoản ngân hàng, bạn vẫn có thể chuyển tiền cho Mew.vn bằng cách ra quầy dịch vụ của bất kỳ ngân hàng nào tại nơi sinh sống. Nội dung chuyển tiền: “Họ Tên + thanh toán XXX”. Trong đó XXX là tên đơn hàng.